Backstugan Bäckanäs 2

under Berghem Västergård i Berghems rote

Första boende kommer från torpet Nytorp 1862 och Magnus Ruther f.1835. 1866 gifter han sig med Anna Britta Johannesdotter f.1864 från Gunneryd Skattegård i Ölmstad. Dom får en son innan dom 1867 flyttar till en backstuga på Berghem Skattegårds ägor. 1869 kommer från soldattorp Nr 22 på Hov, snickaren Lars Svensson Käll f.1837. 1872 gifter han sig med Vilhelmina Andersdotter f.1845 från Lyckås. Dom får 6 barn. Ett av barnen är Hanna Käll f.1891 som förblir ogift. Bäckanäs var en stuga med 2 lägenheter, alldeles intill stora landsvägen. Vid en olycka på vägen 1958 körde en lastbil på stugan, som försköts så kraftigt att Hanna ej kunde gå ned från övre våningen. Hon flyttade då till Ålderdomshemmet. Torpet nedmonteras efter Hannas flytt. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Bäckanäs 2.