Torpet Kohagen

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Finns med på 1773 års karta över Lyckås med beskrivning. Det fanns även en backstuga på torpet. Torpet finns med för första gången i kyrkböckerna år 1753.