Gården Betel

under Berghems rote

Huset har aldrig varit bebott, det finns inga lämningar kvar, bara en trolig plats. Betel revs ner 1911.
Huset användes som samlingslokal för olika sammankomster. Betel var tidvis kapell för ”Templet 1780 Ljusspridaren”, en del av Frälsningsarmén.

Mer historia och bilder kommer…..