Lägenheten Ängsholm

under Kaxholmen i Pickarps rote

1879 flyttar Smeden Karl Fredrik Sandberg f.1834 och Charlotta Kristina Gustavsdotter f. 1839 tillsammans med 8 barn. Dom kommer från Smedjan Bst Larsberg på Rudu Kronogård. Dom får 1 barn till. 1896 dör Charlotta Kristina av Lungsot och 1897 dör Karl Fredrik av Magkräfta. 1898 tar smeden från Ängsholmen på Ölmstad Lillegård över verksamheten. Det är Axel Theodor Englund f. 1867, som är son till förra smeden, som nu gift sig med Jenny Sofia Johansdotter f. 1871, en hemmadotter från Ölmstad Södergård. Dom får 4 barn tillsammans. Axel Theodor går bort i Lungsot 1907 och Jenny Sofia också i Lungsot 1920. 1925 bygger Handlanden Karl August Linderholm f. 1880 och Ellen Augusta Nilsson f. 1883 om fastigheten och öppnar affär däri. Dom kom från Solhem på Kärr. 1936 flyttar dom till Rångedala i Älvsborgs län. 1935 kommer Byggnadssnickaren Herbert Svensson f. 1895 från Gestra Västergård och tar över verksamheten. Han är nygift med Elin Karlsson f. 1906 från Råmmarp. Dom får 4 barn varav ett dör 2 månader gammal. 1972 går Herbert bort och 1975 flyttar Elin till Ljungarum.