Lägenheten Österlid

under Edet Lillegård i Bosgårds rote

1940 påbörjas bygget av huset. Det är Byggnadssnickaren Karl David Gustavsson f.1894 som bygger huset och 1941 gifter han sig med Astrid Kristina Larsson f.1906 från Bosgård Södergård. 1942 får dom en son Nils-Erik Viktor. Redan 1953 avlider Astrid Kristina och Karl David bor kvar till sin död 1968. Sonen tar nu över hemmet och samma år, 1968 gifter han sig med Ann-Marie Österberg f.1942 från S:t Lars i Linköping. Boende på Österlid.