Backstugan Petersborg, Gärdesstugan

under Rudu Skattegård 1:3 i Rudus rote

Petersborg äges först av Peter Svensson H:äg i Kärr, därav namnet. 1844 försäljer Lars Svensson och Maria Persdotter, Rudu Skattegård till Lars Johan Hultman och dom undantar sig för sig själva och sina arvingar i evinnerliga tider denna mark. Därefter får Bst namnet Gärdesstugan. 1845 kommer änkan Maria Persdotter f.1806 med 4 barn till stugan efter att hennes make H:äg o Brukaren av Rudu Skattegård, Lars Svensson f.1802 avlidit 1845. Maria kvarlever som fattighjon fram till sin död 1876, varefter dödsboet äger stugan. När stugan rivs är okänt, men efter 1894 har det skett. Boende på Gärdesstugan