Soldattorpet Soldattorp 03 Rudaholm

under Rudu Frälsegård efter 1765 i Rudus rote

Soldattorpet låg under Rudu Skatte- och Frälsegård. Första soldaten på torpet år 1681, är Måns Jonsson med hustrun Maria Esbjörnsdotter, vilka får 3 barn på torpet. Vart dom tar vägen sedan är ej utrett. Sista soldaten är David Larsson Hellström f.1846 från soldattorp Nr 32 i Berghem som kommer som nygift 1873 med Fredrika Petersdotter f.1844 från Bosgård. Dom får 5 barn innan dom 1900 flyttar vidare till Bst Roma på Ed Hallagård. Då har David tagit avsked som soldat. 1909 får torpet namnet Rudaholm.