Gården Bosgård Norrgård 1:2

under Bosgårds rote

1882 köper Johannes Persson i Jordstorp gården efter att vid Laga Skiftet 1881, Lyckås sålt gården. 1885 flyttar Johannes Persson f.1839 och Johanna Månsdotter Gård f.1842 med 4 barn in i den nybyggda mangårdsbyggnaden som nu flyttats ut från Bosgård. 1918 dör hustrun Johanna av Ålderdom och 1922 avlider Johannes också han av Ålderdom.
Sonen Elof Petersson f. 1879 som är nygift 1909 med Ingeborg Holmström f.1880 tar över gården och driver den vidare. Dom får 6 barn varav dör vid födseln och 1 barn dör efter 1 år. Elof går bort 1949 och ingeborg avlider 1954.
Deras son Evert Elofsson f.1914 gifter sig 1946 med Iris Borgström f.1917 och dom driver gården vidare till 1979. Dom är barnlösa.