Torpet Lund T

under Siringe Västergård 5:1 i Siringes rote

Torpet finns med tidigt 1700 tal. Sista boende kommer från Tiråa och är Torparen Jonas Andersson f.1791 med Kerstin Jonsdotter f.1787 och 2 barn. Dom får 3 barn till innan dom 1847 flyttar till Kronoskattegården Solberga. Torpet försvinner i samband med att Siringe Västergård flyttas ut från Siringe by 1840 och byggs nytt ca: 250 meter SO om torpet Lund. Västergården får nu namnet Lunds gård. Boende på torpet Lund.