Gården Edet Lillegård

under Bosgårds rote

Här låg gården vid Laga Skiftet år 1881, kallades för Bosgård Östergård efter skiftet.