Kulturminnet Lintorkningsgrop

under Jordstorp i Målens rote

Lintorkningsgrop 3*1,5 m och 1,1 m djup. Den västra långsidan utgörs av en bergssida, medan de övriga är kallmurade av 0,2-0,4 m stora stenar. Bevuxen med björk- och rönnsly samt nyponbuskar. Text från Fornsök, Textilindustri, L1972:1749.