Backstugan Nylund (Nellens)

under Mykinge Mellangård A o B i Mykinges rote

1895 kommer från soldattorpet Nr 20 på Mykinge, pensionerade soldaten Sven Magnus Nell f.1844 och Augusta Petersdotter Fält f.1843 med 3 barn till sin nybyggda backstuga som dom gett namnet Nylund. Sven Magnus dör av Ålderdom i Maj 1913 och Augusta avlider i Lungkatarr i oktober samma år. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Nylund.