Backstugan Berget

under Botarp Övre i Karsnäss rote

Rester av grund är tydliga och spisröse med tegel rester finns kvar. 1834 flyttar brukaren Per Persson f.1768 på Botarp in i sin nybyggda backstuga med  Hustrun Kerstin Johannesdotter f.1789 tillsammans med 6 barn. 1844 avlider Per av Ålderdom. Kerstin avlider av okänd sjukdom 1866 då hon vistas i Rogberga där hon även blir begravd.