Torpet Höganäs

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Höganäs byggdes som ett dubbeltorp.