Torpet Gumpastugan

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Grundrester finns kvar. Skall besökas och inventeras igen.