Soldattorpet Soldattorp 06 (Edbergs)

under Edeskvarna Södergård 6:1 i Edeskvarnas rote

År 1681 står första soldaten Oluf Svensson på torpet. Sista soldaten på detta ställe, är Soldat Lars Johannesson Zar f.1807, som kommer från Edet Stora. 1827 gifter han sig med Marita Larsdotter f.1801 från Lilla Edet. Dom får 7 barn ihop. 1856 avlider Lars i Lungsot. Marita bor kvar till 1858, då hon flyttar till Lilla Funkebo på Ängsbergs ägor. 1857 görs ett Laga Skifte på Edeskvarna och efter det att Marita flyttat, flyttas soldattorpet 450 meter ner mot Sandvik där det får helt nya marker.