Torpet Soldattorp 13

under Flättinge Uppegård i Flättinges rote

Tydliga rester av grunden och några rester av spisröse finns kvar. Enl. husförhörslängd nedrivet 1918. Siste soldaten som bodde där hette Blom. Han sågade av fingrarna på ena handen vid arbete på Lyckås. Därefter arbetade han med en hand och blev expert på att lägga vattenledningar. När han pensionerades byggde han en ny stugan vid Nydala  år 1892.