Bergsäter (Mors Vila)

under Edet Lillegård i Bosgårds rote

Byggnaden har flyttats hit 1922, från Hillinge Skattegård 1:6, där den hade tjänat som mangårdsbyggnad. Jönköpings Vitabandsförening drev fastigheten som ett "Vilohem för husmödrar och pensionärer". Boende på Bergsäter, Mors Vila.