Torpet Bredstorp

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Huset byggdes som ett dubbeltorp. 1807 kommer från Stickelösa Soldattorp avskedade soldaten Lars Appel f.1762 med hustrun Katrina Månsdotter f.1764 och en dotter Maria f.1796. Dom föder 4 kor på torpet. Lars och Katrina flyttar 1829 till Bosgårds ägor. 1818 gifters sig dotter Maria med drängen Samuel Johansson f.1790 från Stickelösa Kronogård. Vid första födseln 1819, så går Maria bort av Barnsbörd dagen efter. Den nyfödda dotter som fick namnet Maria dör av Slag efter 9 månader. 1902 utförde vardera torparen 168 dagsverken på Lyckås. 1939 kommer från Lyckås Erik Johansson f.1904 och Berta Karlsson f.1904 med 2 döttrar. Efter 1948 har dom huset själva.