Torpet Nybygget

under Ringsberg i Karsnäss rote

Husgrundens ena långsida tydlig samt att spisröset finns om än sparsamt. 30 m norr om torpet finns jordkällaren. Nylen flyttar 1882 huset till Rudu Kronogård där det kallas för Nybygget. 1842 flyttar från Tullebo torparen Nils Nilsson f.1798 och Maria Larsdotter f.1798 med 4 barn till sin nybyggda stuga. Dom får 1 barn till. 1866 avlider Nils i okänd sjukdom. 1878 flyttar Maria med sonen till Lilla Karsnäs. Sista boende är Skomakaren Johannes Nylen f.1846 från soldattorp 8 i Krubbarp och hustrun Inga Charlotta Ceder f.1842 tillsammans med 4 barn. Ytterligare 2 barn föds på torpet. 1882 flyttar Johannes Nylen torpstugan till Rudu Kronogård, där den även där kallas för Nybygget.