Backstugan Roma

under Ed Hallagård 1:5 i Bosgårds rote

År 1878 flyttar änklingen Magnus Persson f.1825 från torpet Råmmadalen som ligger 160 meter norr ut, till sin nybyggda backstuga Roma. Han har med sig 3 barn. 1885 avlider Magnus i sviterna av Lunginflammation. På 1980-talet flyttades torpet av bröderna Mikael och Johan Magnusson i Botarp, 490 meter upp mot Övre Botarp, där det ligger på vänster sida av vägen. Boende på Roma under Ed Hallagård.