Backstugan Klåben 3 (Stockholmarns)

under Rävlinge i Rävlinges rote

1852 byggs denna backstuga och Skomakaren Isak Larsson f.1826 från Klåben 2, flyttar in med sin hustru Lotta Andersson f.1824, och dom får 6 barn. Lotta avlider i Vattusot 1870 och Isak gifter om sig 1873 med Anna Kristina Andersdotter f. 1847. Dom får 4 barn tillsammans. Ett av barnen är Frans Oskar Isaksson Björk f. 1881 som med tiden flyttar till Stockholm. 1927 köper Frans Oskar in Rävlinge 1:13 av Viktor Westerberg i Rävlinge. Härav kommer namnet ”Stockholmarns” på backstugan. Isak avlider av Lunginflammation 1892 och hans hustru Anna Kristina bor kvar till 1908 då hon dör i Influensa. 1936 köper Josef Gustavsson i Klåben 1 markerna. Länk till Köp av Ljungholmen 1927 Länk till boende Klåben 3 Stockholmarns