Lägenheten Lundboholm (Lönnboholm)

under Berghem Skattegård i Berghems rote

1860 kommer från Ölmstad ägaren och brukaren till 3/16 del av Berghem Skattegård, Sven Jakobsson f.1822 och Brita Nilsdotter f.1823 med 3 barn. 1863 delas gården upp med en ny ägare och brukare till 3/32 del. Sven brukar gården tills han av Lunginflammation avlider 1887. Då tar sönerna Johan Svensson f.1858 och Per August Svensson f.1863, över brukandet av gården.  1897 kommer från Nystugan, på Prästgården, Emma Lönn f.1875 som piga. 1902 avlider Brita av Slag. Sönerna brukar vidare med Emma Lönn som hushållerska åt dem. Per August dör 1930 av en Tumör på hjärnan och 1943 avlider Johan av Prostatabesvär. Till Emma testamenteras 2000:- och full nyttjanderätt av huset i sin levnad. 1955 flyttar Emma till Ålderdomshemmet. I testamentet från 1931, upprättat av Johan Svensson, står det att lägenheten har namnet ”Lönnboholm”. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Lundboholm.