Lägenheten Broängen

under Edeskvarna Södergård 6:1 i Edeskvarnas rote

Avstyckad lägenhet från Säby.