Lägenheten Eriksberg

under Bosgård Södergård 2:2 i Bosgårds rote

Byggs 1925 som sommarboställe åt Handlanden Rudolf Svensson och hans hustru Olga Erika Svensson, född Eriksson i Jönköping. 1925 Avsöndring Eriksberg från Sjötorp.