Torpet Hägnastugan, Hägnan

under Rudu Skattegård 1:2 efter 1879 i Rudus rote

Rester av torpet är svåra att skönja. Ev en trappsten och några grundstenar som ligger rakt och i vinkel. Första gången Hägnanstugan nämns är när änkan Brita Nilsdotter avlider 26/10 1733. Torpet benämns även Hägnan, i kommunionlängderna. Åkrarna runt torpet heter Wassarps hägnader. Samtidigt bor änkan Kerstin Jonsdotter där till 1751 då hon avflyttar till Botarp. 1751 kommer fd soldaten Nils Håkansson Svan f.1703 från Stickelösa Uppegårds Soldattorp, med Hustrun Marit Larsdotter f.1734 och 4 barn. Nils avlider som torpare 1766 och Marit bor kvar till 1773, då hon flyttar till Katteberg. Därefter tycks torpet försvinna.