Backstugan Okänd Bst

under Björstorp i Kättilstorps rote

Backstugan ligger på torpet Lappland, som är en utjord under Björstorp. Äldre boende på torpet Lappland, benämnde backstugan som "affären" eller "butiken". På plats finns grundstenar kvar samt ett stort spisröse med tegel i. Mer forskning, historia och bilder kommer…..