Torpet Spinkanäs

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Torpet byggdes 1804-1805 som ett dagsverkstorp och även ett dubbeltorp. 1923 friköpte Lantbrevbäraren Axel Svanberg torpet från Lyckås säteri och betalade 12.000:- för det. Torpet brann ner 18/10 1984 och huset jämnades med marken i december 1984. Mer text kommer...........