Torpet Susenlund

under Mad 1:1 i Bosgårds rote

Enligt Husförhörslängder ägdes Susenlund vid gamla Kaxholmsvägen till att börja med av Drättinge innan det enligt husförhörslängden övergår till Mads utmark 1882. Det övergår då från torp till backstuga också. Susenlund benämns i text vid laga skiftet av Mad 1881 att även ha namnet Käringängen. Första boende är sonen till brukaren på Hunneryd. Han heter Lars Larsson f.1817 och gifter sig 1845 med pigan Brita Olofsdotter f. 1817 från Lyckås. Dom får 6 barn varav 4 dör vid låg ålder. 1863 flyttar familjen till Långeberg. Sista boende kom 1889 och var avskedade Soldaten/torparen Mårten Andersson Tapper f. 1825 med hustrun Ingrid Jönsdotter f.1825. Dom kom från Regementsbostället i Kaxholmen och flyttade sedan 1890 till Bst Sjöaslätt under Kärr. Boende på Susenlund.