Torpet Sjöstorp

under Rävlinge i Rävlinges rote

På 1730 års karta är antecknat ”Sjöstorp ett nytt torp”. På torpet finns även en backstuga enligt husförhörslängd och karta från 1788. Sista boende familjen är år 1855 nygifta sonen på torpet Lars Jönsson f.1821 och hustrun Maja Lisa Danielsdotter f.1825 från Strömsholm. Dom får 7 barn. Lars dör av Lunginflammation 1885 och Maja Lisa avlider även hon av Lunginflammation 1906. Torpet har 2 kor, 1 kviga, 1 spädkalv, 9 höns, 2 får och 2 lamm när Lars avlider. Sonen Johan August f.1859, tar över som torpare efter fadern och bor kvar som ogift framtill 1923, då han flyttar till Bst Sandhem på Rävlinge där han dör 1938. Länk till boende på Sjöstorp 1863 Bouppt efter Jöns Larsson 1885 Bouppt efter Lars Jönsson 1903 Laga Syn Sjöstorp 1903 Torpkontrakt Sjöstorp