Lägenheten Alelund

under Kärr Gård 1 i Pickarps rote

1913 avstyckas Alelund från Kärr och ägaren  är Snickaren Karl Petrus Larsson f. 1877 boende i Södra Missionshuset. 1914 gifter sig Karl Petrus men är boende i Solhem. 1915 är huset färdigbyggt och Karl Petrus Larsson f. 1877 och hustrun Ester Elisabet Adolfsdotter f. 1884 flyttar dit med 1 barn. Dom får ytterligare 2 barn. 1921 flyttar dom vidare till Kärrs gård. De sista boende som är noterade i Kyrkböckerna är Nils Harald Lindblad f. 1912 och hans hustru Inez Ingegerd Cecilia Nilsson f. 1915 som flyttar in 1942. Dom kommer från Rosenborg och har med sig 2 barn och får ytterligare 2 barn. Hustrun Ingegerd dör 1992 och under 1990-talet flyttar Nils Harald till Skärstad Ålderdomshem. Vilka som äger och bor här idag är ej noterade.