Torpet Pettersborg Pettersburg

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Finns med på 1773 års karta över Lyckås med beskrivning. I tidigare dokument heter det Pettersburg och 1800 heter det Pettersborg. Torpet finns bara med mellan åren 1754 till 1804. Sista boende där är Anders Gabrielsson f. 1742 från Katteberg, med hustrun Elisabet Andersdotter f. 1750. Elisabet dör 1803 av Bröstfeber och Anders dör 1804 av Hetsig Feber.