Lägenheten Bönarps skola, Västra Skolhuset

under Bönarp i Siggarps rote

År 1873 försäljer Johannes Andersson, ägare av ¼ Mtl Bönarp, en tomt till Skärstad Församling för att bygga en skola. Tomten säljs för 5 Rdr Riksmynt att i februari årligen utges till säljaren. I kontraktet inskrivet Gödseln från avträdeshuset hörande till  skolhuset, tillfaller säljaren. Isak Nilsson, boende på Ängslund blir lärare i den nya skolan 1874. 1898 kommer första boende i skolan från Gustaf Adolf i Skaraborg och det är Småskolelärarinnan Anna Albertina Karlsson f.1877. 1923 frånsäljs skoltomten från Bönarp för 400:- till Skärstad Kommun av Oskar o Maria Sjöberg. 1963 var sista terminen i Bönarps skola. Blev sedan enbart bostad. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Bönarps skola. 1873 Bönarps skola tillkommer.