Lägenheten Visborg

under Edet Lillegård i Bosgårds rote

1904 avstyckas Visborg till Stationsmästare August Johansson på Vistakulle Järnvägsstation, och betalar 200:- för tomten. Han hyr ut den nybyggda byggnaden till Soldaten Oskar Brandt f.1879 som kommer från Hanefors Kvarn. 1904 gifter han sig med Selma Sofia Karlsson f. 1878 som har med sig en oäkta son. Dom får en egen dotter 1905. 1906 flyttar dom vidare Bst Kristinedal vid Hunneryd. Många hyresgäster finns under åren innan ägaren August Johansson år 1917 flyttar in med hustrun och 4 barn. Dotter Kerstin f.1903 ansöker om att driva Kiosk med kaffe servering, som hon gjorde under många år. Boende på Visborg.