Soldattorpet Soldattorp 11 Blixtatorpet

under Målen i Målens rote

Första soldaten som går att knyta till soldattorpet heter Sven Svensson och finns på torpet år 1683-1692. Sista soldaten kom 1838 och är Johannes Jaensson Mill f.1813med hustrun Johanna Eriksdotter f.1815. Dom kom från Sjölandet på Kärrs ägor och hade med sig en son. Dom fick ytterligare 9 barn, varav 4 dog inom ett år. 1865 tar han avsked och bor kvar till 1867 då han flyttar med familj till backstuga på Gestras ägor. Torpet är i så dåligt skick att den nya soldaten Milton bygger nytt strax intill år 1865.