Backstugan Stenhultet

under Drättinge i Drättinges rote

Första boende på torpet är den avskedade soldaten Gustav Lång f.1751 från Krafshemmet, som ned hustrun Karin Persdotter f.1748 som kommer dit 1817. Gustav dör 1828 av Förstoppning. Karin bor kvar till 1830 då hon flyttar till Krakarp. 1857 kommer den sista boende på torpet. Det är Nils Magnus Månsson f.1814 från torpet Berlin på Målen. Han har med sig hustrun Maria Jonasdotter f.1820 och 3 barn. Dom får ytterligare 3 barn. 1864 flyttar dom över till Lilla Krafshemmet. Idag finns bara spisröset kvar med gott om tegel. Man kan skönja delar av grunden.