Lägenheten Söderängen (Rävlinge 1:14)

under Rävlinge i Rävlinges rote

1883 byggs Söderängen på Rävlinge 1:9 mark. Stugan är flyttad hit från ännu okänd plats.  Det är Karl Fredrik Karlsson f.1826 som kommer från Skärsjöfall med hustrun Helena Stina Andersdotter f.1825. Dom har 4 barn. 1898 avlider Helena Stina av Magsjukdom och 1911 dör Karl Fredrik av Kräfta. Dottern Märta Kristina f.1856 bor kvar och 1928 styckas fastigheten. Märta Kristina förblir ogift och bor kvar i huset till sin död 1939. Stugan kallas i folkmun för Kristinastugan. Boende på Söderängen. 1911 Bouppt Karl Fredik Karlsson 1928 Rävlinge 1-14 Söderängen avsöndring 1939 Bouppt och testamente Märta Kristina Karlsson