Gården Håknarp

under Kättilstorps rote

Håknarp finns med i Mantalslistan för Vista år 1540.
Sista brukaren på gården, kommer från Björstorp 1946 och är Arrendatorn Gunnar Jonsson f.1903 och Elsa Karlsson f.1901. Dom har med sig 2 barn, Rune f.1930 och Ingegerd f.1933. Dom bor kvar till 1968 då dom flyttar vidare till Huskvarna. Därefter är markerna utarrenderade.
Fortsatt forskning, historia och bilder kommer…..
Boende på Håknarp.