Backstugan Lundåkra

under Berghem Skattegård i Berghems rote

1894 kommer från Haurida skomakaren Knut Otto Johansson Lundqvist f.1872 som har gift sig året innan med H:äg Anders Johan Molander dotter Matilda Elisabet f.1868 på Berghem Skattegård. Dom får 6 barn. Stugan ägs av Anders Johan Molander, men när han dör 1916 så ägs huset av Sterbhuset fram till 1918 då makarna tar över ägandet. Hustruns syster Emma Maria Molander f.1878 flyttar då in och blir Hushållerska åt dem. Makarna avlider bägge två 1951. Emma Maria bor kvar i stugan till sin död 1956. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Lundåkra.