Backstugan Skogen (Mossen)

under Siringe Norrgård 4:8 i Siringes rote

1832 har församlingen köpt in stugplansmarken för 50 Rd och byggt stugan. 1832 kommer från Rogberga Peter Larsson f.1796 och Ingeborg Hansdotter f.1790 med 6 barn. 1851 och framåt står det i husförhörs längderna att Peter är illa känd för våldsamheter. 1861 avlider Ingeborg av Bröstsjukdom och 1868 kommer Peter till Fattighuset. 1887 kommer sista boende och det är änklingen från Stensberg på Södergården Johan Peter Lans f.1846, som nu 1887 har gift sig med Maria Fredriksdotter f.1843 från backstugan Östra Skogen under Siringe. Johan Peter har med sig 3 barn från förra äktenskapet. 1925 flyttar dom till Stensberg på Siringe Södergård. Boende på Skogen (Mossen).