Gården Sandvik Södergård 1:2

under Edeskvarnas rote

Tillkommer vid Hemmansklyvning 1899. Byggs 1900.