Lägenheten Strandgården

under Kärr Gård 1 i Pickarps rote

1928 flyttar Snickaren och Industriidkaren Knut Elof Nilsen f. 1880 och Märta Maria Johansson f. 1898 med 2 barn från Björkliden in i huset. Redan 1930 flyttar dom vidare till Solhem. 1931-1933 bor Snickaren Karl Petrus Larsson f. 1877 och Ester Elisabet Adolfsdotter f. 1884 med 5 barn i huset. Dom kommer från Rosenholm och flyttar tillbaka dit igen. 1932 köper Charkuteristen Karl Sandberg huset och bygger till huset med en Slakteriaffär. 1933 flyttar från Stenbrohult i Kronoberg, Karl Sandberg f. 1880 och Edit Kristiansson f. 1891 och 7 barn in i huset. Karl insjuknar i Lungin-flammation och tålde inte Vätternluften varför han 1934 flyttar tillbaka till Stenbrohults församling. Huset sålde han 1938 till Karl Wetter som 1939-1940 byggde till huset så att det blev 6 lägenheter. I folkmun kallades huset för ”Långholmen”. Otaliga är de hyresgäster som bott i huset.