Lägenheten Rosenborg, Romalid

under Ed Hallagård 1:5 i Bosgårds rote

1927 avstyckas tomten och köpes av Predikanten Oskar Rosendahl i Björkhyddan under Rudu. Tomten får namnet Rosenberg Han flyttar aldrig in utan får ny tjänst 1928 i Södra Säms församling i Älvsborg. Han försäljer tomten till Charlotta Walden, Kungsgatan 38 i Jönköping. 1938 bebyggs tomten och får nu namnet Romalid. Det är folkskolläraren Folke Hanberger f.1894 med hustrun Hanna Matilda Hansson f.1897 och 2 söner, som 1939 flyttar in i sitt nybyggda hus. Dom får ytterligare en son. Folke var tidigare lärare i Adelswärdska skolan och fortsätter nu sin gärning i Södra Skolan. 1955 avsluta han sin karriär och flyttar med familjen till Ringvägen 8 i Jönköping. Boende på Romalid.