Backstugan Körebo

under Siringe Västergård 5:1 i Siringes rote

Körebo finns på karta. Vid plöjning i åker kommer fragment av tegel fram som visar ungefärligt läge av torpet. Låg först på Siringe Mellangård men efter enskiftet 1816 på Siringe Västergårdens mark. Boende på Körebo.