Kvarnstugan (Stackeryd 1:13)

under Stackeryd i Alarps rote

Byggdes 1933 av Alfred Viktorinus Brandt f. 14/11 1876 och som folkskollärare kom från Östra Skolan i Algutstorp. Alfred han flytta in men dog nästan omgående av hjärtfel och lungtuberkulos och lämnade hustrun Edit Charlotta Hedvig f. Fyhrlund f. 7/4 1885 ensam med en fosterdotter, Åsa Solveig Jönsson f. 18/4 1913 samt en fosterson  Göte Kied Berggren f. 4/10 1922. Fosterbarnen flyttade 1935 respektive 1939 och hustrun levde ensam där framtill sin död 25/4 1961. Boende på Kvarnstugan