Lägenheten Björkängen

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

1936 flyttar Smedmästaren Erik Jönsson f.1905 från backstugan Skogen på Katteberg in i sitt nybyggda hus tillsammans med fadern fd. Snickaren Per August Jönsson f.1858 och systern Ellen Maria f. 1902. Fadern Per August går bort i Cancer 1942. Erik som förblev ogift, avlider 1976. Hans syster Sömmerskan Ellen Maria dör 1978.