Backstugan Nyströms koja

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Uti Lyckåsa Hult skogen fanns en nedgrävd koja och där bodde en person som hette Anton Karlsson f. 2/7 1876, men enligt Husförhörslängderna kallade han sig för Nyström. Han var dräng på Fjällstorp 1912 till 1918, och hjälpte till där mot mat och husrum hos torparen August Gustavsson ”Fjällen kallad”. När han fick TBC efter några år, så fick han inte bo kvar på Fjällstorp utan byggde sig en koja i skogen, för det skulle ju vara bra med skogsluft. Han bodde kvar där till sin död 29/10 1918 då han avled i Lunginflammation. Namnet Nyström kom ifrån att han var dräng hos sin bror Karl Johan Karlsson f.1863 i Lommaryd, som hade ansökt att få ta namnet Nyström. Och efter det sa Anton sig heta Nyström. På 1950 talet fanns taket framför spisen kvar men har nu helt rasat in och försvunnit. Stenväggarna som utgjorde grunden finns delvis kvar. Detta är nog enda spisröset utan tegel som finns bevarat i Skärstad.