Klockarbostaden gamla

under Skärstad Prästgård i Råbys rote

I vägrenen och en bit upp på åkern finns idag bara tegelrester kvar att finna. Husen finns med på kartor från 1770-1777. Bägge stugorna rivs i slutet på 1780 talet. Mer historik kommer ………….. Boende i gamla Klockarbostaden med Backstuga.