Backstugan Österängen (Åsängen)

under Hukarp Frälsegård i Karsnäss rote

Efter att ha byggt sitt undantag på Hukarps Frälsegårds mark, kommer H:äg Johannes Nilsson f.1799 med Maria Månsdotter f.1801 och 5 barn. 1857 avlider Johannes av Koleran som nu härjar i bygden. Maria bor kvar till 1880, då hon dör i en Magsjukdom. Dom sista fasta boende som kommer dit år 1910 är, Karl Emil Hultgren f.1868 och Emma Charlotta Karlsdotter f.1871, vilka kommer från Jönköping. Karl Emil avlider 1929 och dödsorsaken är Avtyning. Emma Charlotta bor kvar ensam ända fram till sin död 1954. Därefter används stugan som sommarstuga tills den rivs. Stugan kallades i avstycknings handlingar för Åsängen.