Backstugan Svarvarns

under Siringe Mellangård 2:1 (Kullen) i Siringes rote

Namnet ”Svarvarns”, på backstugan som låg under torpet Högliden, kommer av att det bodde en svarvare som var anställd på Huskvarna AB. 1911 kom från Gilebo soldattorp Nr 14, Olof Johansson f.1856 och Amanda Lilja f.1870 med 5 barn. Han blev känd i Skärstad genom att han 6 dagar i veckan cyklade från stugan till Huskvarna i ur som skur. 1913 flyttade han vidare till Jönköping. Inga rester finns kvar av stugan vid vägskälet som var tvunget att breddas för att skolskjutsen skulle kunna vända vid Högliden. Boende på Bst Svarvarns.